(BĐT) - Trong các ngày 15, 16 và 17/01/2021, trên phạm vi cả nước có 617 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, quý II, quý III và quý IV/2021.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 9 Xây lắp từ vị trí T64 đến vị trí điểm cuối (đoạn G8 - ĐC) và ngăn lộ, với giá gói thầu hơn 89,455 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường dây 500kV Ô Môn - Thốt Nốt. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.032,296 tỷ đồng.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vật tư y tế tiêu hao chuyên khoa chấn thương, chỉnh hình và ngoại thần kinh năm 2021, với giá gói thầu hơn 141,868 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng các hạng mục công trình (trừ hạng mục hệ thống phòng cháy chữa cháy và chống sét, trạm biến áp), với giá gói thầu hơn 29,99 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Tiểu học Võ Ngọc Tốt, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm. Tổng mức đầu tư của Dự án là 44,89 tỷ đồng.

Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp các loại nhiên liệu phục vụ sản xuất năm 2021, với giá gói thầu hơn 255,976 tỷ đồng.

Bệnh viện 19-8 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu hỗn hợp số 01 Cải tạo các buồng bệnh nhân, phòng chức năng, khu vệ sinh và cải tạo, nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy từ tầng 1 đến tầng 9, với giá gói thầu hơn 28,908 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa nhà điều trị khối ngoại thuộc Bệnh viện 19-8. Tổng mức đầu tư của Dự án là 33,62 tỷ đồng.