(BĐT) - Trong các ngày 15, 16 và 17/3/2019, trên phạm vi cả nước có 711 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong tháng 3 và quý II/2019.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 15-17/03

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Xây dựng Trường Tiểu học Kim Sơn, huyện Gia Lâm, với giá gói thầu 26.325.300.000 đồng; Gói thầu số 01 Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Cải tạo Trường Tiểu học Yên Thường, huyện Gia Lâm, với giá gói thầu 34.865.100.000 đồng. Tổng mức đầu tư của 2 dự án này lần lượt là 37.546.000.000 đồng và 48.625.852.000 đồng.

Ban Quản lý dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Trang thiết bị cho giám sát và phòng chống dịch, với giá gói thầu hơn 98,619 tỷ đồng; Gói thầu số 2 Thiết bị phòng xét nghiệm tuyến huyện, với giá gói thầu hơn 280,825 tỷ đồng và Gói thầu số 3 Trang thiết bị phòng chống nhiễm khuẩn, với giá gói thầu hơn 209,707 tỷ đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp trang thiết bị y tế lần 1 năm 2019 của Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 589.152.501.355 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng đường từ xã An Khương - Trà Thanh - Thanh An, huyện Hớn Quản, với giá gói thầu 16.105.523.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng đường từ xã An Khương - Trà Thanh - Thanh An, huyện Hớn Quản. Tổng mức đầu tư của Dự án là 20 tỷ đồng.

Công ty Truyền tải điện 1 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2 Thi công lắp đặt, với giá gói thầu 19.140.881.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Thay dây chống sét bằng dây chống sét kết hợp cáp quang cho một số đường dây thuộc EVNNPT. Tổng mức đầu tư của Dự án là 73.632.000.000 đồng.