(BĐT) - Trong ngày 15/12/2021, trên phạm vi cả nước có 797 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, quý II, quý III/2022.

Cục Đường sắt Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2 Thi công xây dựng công trình sửa chữa định kỳ đoạn đường sắt từ Km399+010 - 404+000, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM, với giá gói thầu hơn 36,584 tỷ đồng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm vắc xin dịch vụ năm 2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, với giá gói thầu hơn 32,807 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Xây lắp đường dây 110kV và mở rộng ngăn lộ trạm biến áp 110kV, với giá gói thầu hơn 51,446 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường dây 110kV từ 220kV Hải Dương - Đồng Niên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 63.256.521.900 đồng.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 5 Cung cấp và vận chuyển máy biến áp 500/220/35 kV và Gói thầu số 6 Cung cấp và vận chuyển vật tư thiết bị phần nhất thứ trạm thuộc Dự án Trạm biến áp 500 kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối, với giá gói thầu lần lượt là 287.952.560.000 đồng và 166.231.960.000 đồng; Gói thầu số 13 Xây lắp đường dây từ ĐĐ-G10 (VT27) và Gói thầu số 14 Xây lắp đường dây từ G10 (VT27)-ĐC và mở rộng trạm biến áp 220 kV Mường Tè thuộc Dự án Đường dây 220 kV Pắc Ma - Mường Tè, với giá gói thầu lần lượt là 62.987.070.000 đồng và 62.987.070.000 đồng. Tổng mức đầu tư của 2 dự án lần lượt là 866,095 tỷ đồng và 359,024 tỷ đồng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2 Thi công xây lắp các tuyến đường N2, N4 và một phần tuyến N1, với giá gói thầu hơn 47,281 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng khu cây xanh thể dục thể thao huyện Đông Anh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 673.000.209.000 đồng.