(BĐT) - Trong ngày 15/3/2018, trên phạm vi cả nước có 650 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó có nhiều gói thầu dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2018.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 15/03

Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Kênh và công trình trên kênh đoạn từ K2+172 đến K4+013, với giá gói thầu là 11.642.545.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hệ thống kênh chính hồ Đồng Mỏ, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo. Tổng mức đầu tư của Dự án là 55.627.257.000 đồng.

Ban Quản lý dự án Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 86,501 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Thay thế hệ thống đèn cao áp chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng đèn Led tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Phước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp 01 Đoạn Km22+569 đến Km29+000 (Ký hiệu: XL01), với giá gói thầu là 17.405.327.938 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp ĐT755 đoạn từ thị trấn Đức Phong đi Lam Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Ban Quản lý dự án cụm Kho - Cảng 186/TCHC trực thuộc Tổng cục Hậu cần sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 27 Hệ thống thoát nước mặt cho diện tích đất san nền và gia cố bờ bao, với giá gói thầu 4.220.247.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Cụm kho và cảng 186/Cục Xăng dầu/TCHC/ giai đoạn 2.