(BĐT) - Trong ngày 14/9/2020, trên phạm vi cả nước có 668 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2020.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 18/2020/MTD Mua sắm thiết bị DCI năm 2020, với giá gói thầu hơn 91,495 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư mở rộng mạng truyền dẫn DWDM/Viba/Đồng bộ năm 2020.

Bệnh viện K sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 23-XL/2020/K1 Thi công xây dựng phần ngầm (kết cấu, kiến trúc, không bao gồm cọc khoan nhồi thí nghiệm) nhà khám và điều trị kỹ thuật cao, với giá gói thầu là 257,821 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện K cơ sở I, II.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, với giá gói thầu hơn 105,828 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm thuốc năm 2020 - 2021 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

UBND thành phố Hà Tiên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Thi công nạo vét chống bồi lắng, với giá gói thầu hơn 33,476 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nạo vét kênh Rạch Giá - Hà Tiên và sông Giang Thành.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 12,649 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên..