(BĐT) - Trong ngày 14/7/2020, trên phạm vi cả nước có 654 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2020.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Xây lắp thuộc Dự án Tu bổ, tôn tạo cụm di tích đình, đền, chùa Hội Phụ, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, với giá gói thầu là 39.267.064.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Toàn bộ phần thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị công trình thuộc Dự án Xây dựng Trường Mầm non Trung Mầu, huyện Gia Lâm, với giá gói thầu là 45.781.113.000 đồng.

Xí nghiệp Phân phối khí thấp áp Vũng Tàu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình thuộc Dự án Đường ống cung cấp khí thiên nhiên cho khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, với giá gói thầu là 33.194.397.454 đồng.

Tổng công ty Truyền thông sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm hệ thống phân tích dữ liệu di động (DPI), với giá gói thầu là 65.518.565.839 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh Tây Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình gồm các đoạn: đoạn 1 từ Km6+423,75 đến đường vành đai biên giới Km8+960; đoạn 3 và đoạn 4, với giá gói thầu là 19.013.547.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Làm đường ra biên giới thuộc xã Ninh Điền, huyện Châu Thành. Tổng mức đầu tư của Dự án là 110.048.637.000 đồng.