(BĐT) - Trong các ngày 15, 16 và 17/5/2020, trên phạm vi cả nước có 864 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III/2020.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 14-17/5

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Thi công nạo vét duy tu luồng, với giá gói thầu hơn 137,759 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (đoạn luồng chung) năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 176.114.419.034 đồng.

Công ty CP Đường sắt Vĩnh Phú sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vật tư chuyên ngành đường sắt cho công trình bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2020; lý trình từ Km29+000-Km144+750 tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai, với giá gói thầu hơn 22,798 tỷ đồng.

Công ty CP Vận tải thủy Tân Cảng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Đóng mới và cung cấp 02 sà lan tự hành chở container 198 TEU, với giá gói thầu 43 tỷ đồng.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung ứng các mặt hàng hóa chất lần 1/2020 và Gói thầu Cung ứng các mặt hàng vật tư tiêu hao lần 1/2020, với giá gói thầu lần lượt là 32.161.028.340 đồng và 174.967.314.139 đồng.

Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Hệ thống điện mặt trời áp mái 950 kWp, với giá gói thầu hơn 21,148 tỷ đồng.

Trung tâm Mạng lưới Mobifone miền Nam - Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông Mobifone sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuê tuyến quang 02 FO phục vụ kết nối Lastmile các trạm tỉnh Tây Ninh, với giá gói thầu hơn 18,760 tỷ đồng.