(BĐT) - Trong ngày 14, 15 và 16/5/2021, trên phạm vi cả nước có 1.050 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III và quý IV/2021.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 44,323 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hợp phần giải phóng mặt bằng, đền bù, di dân tái định cư thuộc Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.892,268 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án phát triển Điện lực - Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Xây dựng tuyến đường dây 110kV, với giá gói thầu hơn 79,599 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp cải tạo đường dây 110kV Ninh Bình - Bỉm Sơn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 99.293.175.072 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 6 Thi công xây dựng hạng mục đường giao thông, cấp thoát nước, với giá gói thầu hơn 34,345 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Hàm Rồng, xã Phú Lộc, huyện Nho Quan (giai đoạn 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 65 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08-2021 Cáp ngầm trung thế các loại, cáp nhôm lõi thép bọc 24kV đợt 1, với giá gói thầu hơn 80,910 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2021 (đợt 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 81.091.526.786 đồng.

Trường Đại học Tài chính - Marketing (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuê địa điểm làm cơ sở đào tạo Trường Đại học Tài chính - Marketing, với giá gói thầu là 67.923.648.000 đồng.

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Nam Mẫu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 4 Cung cấp thiết bị khai thác, với giá gói thầu hơn 68,303 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư duy trì khai thác mỏ năm 2021- Công ty Than Nam Mẫu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 83.498.861.000 đồng.