(BĐT) - Trong ngày 14/11/2019, trên phạm vi cả nước có 767 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019.

Cục Trang bị và Kho vận (Bộ Công an) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Máy phát điện 5-5,5 KVA, với giá gói thầu hơn 67,084 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm đảm bảo trang bị bổ sung cho lực lượng công an xã năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 67.084.070.580 đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng đoạn 6, với giá gói thầu hơn 105,937 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng bờ kè chống sạt lở sông Đồng Nai đoạn từ cầu Rạch Tre đến Thị ủy thị xã Tân Uyên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 336.719.908.618 đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 104,479 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2019 - 2025. Tổng mức đầu tư của Dự án là 104.479.200.000 đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 45,301 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam. Tổng mức đầu tư của Dự án là 60 tỷ đồng. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bạc Liêu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Mua sắm xe truyền hình lưu động thuộc dự án cùng tên, với giá gói thầu hơn 48,893 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 51.473.408.000 đồng. Công ty Cảng - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuê phương tiện thủy phục vụ vận chuyển nội bộ và tiêu thụ than năm 2020 thuộc dự án cùng tên, với giá gói thầu hơn 78 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 78.700.050.000 đồng.