(BĐT) - Trong ngày 14/10/2020, trên phạm vi cả nước có 640 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2020.

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Thi công xây dựng công trình chính, công trình phụ trợ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật; cung cấp, lắp đặt nội thất và hệ thống thiết bị công trình, với giá gói thầu hơn 88,197 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Tích hợp, xử lý thông tin, dữ liệu môi trường và điều hành mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia. Tổng mức đầu tư của Dự án là 109.913.529.000 đồng.

UBND TP. Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 (xây dựng) Tuyến suối Cải nhánh 1 và công trình trên kênh thuộc tuyến suối Cải nhánh 1 đoạn từ K5+075 đến K6+238 (KF), với giá gói thầu hơn 29,947 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Chống ngập úng khu vực suối Cải, TP. Long Khánh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 334.808.809.000 đồng.

Tổng cục Thuế sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Bản quyền phần mềm (dịch vụ duy trì) SAP cho hệ thống quản lý thuế tập trung (Core Tax) năm 2020, với giá gói thầu là 39,680 tỷ đồng.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm hóa chất - kỹ thuật xét nghiệm năm 2020, với giá gói thầu hơn 31,011 tỷ đồng.

Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan thuộc Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thay thế một số trang thiết bị công nghệ thông tin thuộc hệ thống VNACCS/VCIS, với giá gói thầu hơn 22,734 tỷ đồng.