(BĐT) - Trong ngày 14/10/2021, trên phạm vi cả nước có 732 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số XL03 Thi công xây dựng đoạn 2 dài 3.390m (từ lý trình Km2201+690 đến Km2205+045) và Gói thầu số XL04 Thi công xây dựng đoạn 3-1 dài 2.640m (từ lý trình Km2206+405 đến Km2209+248), với giá gói thầu lần lượt là 151.211.838.554 đồng và 136.133.368.560 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng kè chống ngập dọc tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 575.512.016.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Toàn bộ chi phí thi công xây dựng công trình + dự phòng phí (3%), với giá gói thầu hơn 67,775 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nạo vét, tu bổ kênh mương xã Bạch Hạ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 79.797.174.000 đồng.

Công ty CP Thiết bị Bưu điện sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình (phần ngầm), với giá gói thầu hơn 438,167 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Công trình đa chức năng Postef. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.574,531 tỷ đồng.

UBND thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng (bao gồm xây dựng, thiết bị xây lắp, trạm biến áp 320 KVA, quản lý thiết bị xây lắp), với giá gói thầu hơn 149,773 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Trung học cơ sở Tân Đông Hiệp B. Tổng mức đầu tư của Dự án là 196,9 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 70,661 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền. Tổng mức đầu tư của Dự án là 80,852 tỷ đồng.