(BĐT) - Trong ngày 13/8/2020, trên phạm vi cả nước có 718 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2020.

Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL03-20 San nền, đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, với giá gói thầu hơn 36,544 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Đông Tăng Long. Tổng mức đầu tư của Dự án là 3.440,193 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 27-2020 Mua sắm máy biến thế (MBT) 1P và 3P Amorphous các loại, với giá gói thầu hơn 27,279 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Gói 27-2020, 28-2020, 29-2020 Mua sắm MBT Amorphous các loại. Tổng mức đầu tư của Dự án là 209.161.945.654 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu C1-GL-W1 Sửa chữa, nâng cao an toàn các hồ chứa: Ia Ring, Ayun Hạ, Ea Dreh, với giá gói thầu hơn 18,822 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Gia Lai. Tổng mức đầu tư của Dự án là 127,63 tỷ đồng.

Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (tỉnh Lào Cai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xúc và Vận chuyển quặng sắt từ mỏ Quý Xa về Nhà máy Gang thép Lào Cai, với giá gói thầu hơn 26,004 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xúc và Vận chuyển quặng sắt từ mỏ Quý Xa về Nhà máy Gang thép Lào Cai. Tổng mức đầu tư của Dự án là 26.151.570.838 đồng.

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Phòng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm vật tư y tế nhóm vật liệu thay thế mắt (gồm 27 mặt hàng chia thành 1 phần), với giá gói thầu hơn 41,081 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm vật tư y tế nhóm vật liệu thay thế mắt năm 2019 - 2020 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng.