(BĐT) - Trong ngày 13/6/2022, trên phạm vi cả nước có 798 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2022.

UBND phường Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Thi công xây dựng công trình + Thiết bị + Bảo hiểm công trình, với giá gói thầu hơn 90,564 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới tổ dân phố Trung Chính, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 140.973.922.000 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói 12.1 Thi công xây lắp (phần khối lượng còn lại), với giá gói thầu hơn 10,129 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Thay dây dẫn đường dây 110kV Tuy Phong - Phan Rí. Tổng mức đầu tư của Dự án là 34.434.556.875 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kiến Thụy (TP. Hải Phòng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Nâng cấp đường từ trung tâm xã đến đường huyện, đường liên xã và Gói thầu Nâng cấp đường trục thôn, với giá gói thầu lần lượt 16.352.543.854 đồng và 43.992.236.610 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp đường giao thông thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy. Tổng mức đầu tư của Dự án là 90.035.972.000 đồng.

Công ty Công nghệ thông tin VNPT sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp hệ thống thiết bị mạng tại IDC Hòa Lạc giai đoạn 1, với giá gói thầu hơn 14,122 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trang bị hệ thống thiết bị mạng tại IDC Hòa Lạc giai đoạn 1. Tổng mức đầu tư của Dự án là 14.209.896.127 đồng.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị nghề: Công nghệ ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử và May thời trang, với giá gói thầu 16.488.781.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm thiết bị đào tạo cho 5 ngành/nghề (bảo vệ thực vật, cắt gọt kim loại, công nghệ ô tô, công nghệ kỹ thuật điện tử, may thời trang).