(BĐT) - Trong ngày 13/5/2020, trên phạm vi cả nước có 615 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2020.

UBND huyện Phú Xuyên (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu là 158.349.300.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường giao thông trục phát triển phía Đông huyện Phú Xuyên (nối từ Tỉnh lộ 428 đến Tỉnh lộ 429), TP. Hà Nội.

Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Cung cấp và xây dựng lắp đặt vật tư thiết bị toàn trạm, bao gồm tính toán trị số chỉnh định rơle, lập phương thức đóng điện, vận hành đường dây và ngăn lộ, với giá gói thầu là 98.764.357.782 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trạm ngắt Phú Quốc.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 8 Toàn bộ phần xây lắp thuộc Dự án Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật tuyến mương và bãi đỗ xe tại ô quy hoạch C.11/P5 phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội, với giá gói thầu là 28.366.260.300 đồng.

Sở Y tế Đồng Nai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Mua thuốc sử dụng tại các cơ sở bán lẻ trong khuôn viên cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2020. Cụ thể: Gói thầu số 01 Thuốc generic, với giá gói thầu là 176.335.959.819 đồng; Gói thầu số 02 Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, với giá gói thầu là 66.997.979.640 đồng; Gói thầu số 03 Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, với giá gói thầu là 9.051.166.000 đồng.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng 13 tuyến cống bể cáp ngầm xã hội hóa trên địa bàn TP. Hà Nội, với giá gói thầu là 49.840.289.491 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư mở rộng mạng cáp quang năm 2019.