(BĐT) - Trong ngày 13/5/2021, trên phạm vi cả nước có 725 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III và quý IV/2021.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số XL01 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị - giai đoạn 1 (gồm 2 đoạn: đoạn 1 từ lý trình Km2194+111 đến Km2195+811 và đoạn 2 từ lý trình Km2197+660 đến Km2199+462), với giá gói thầu hơn 101,29 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng kè chống ngập dọc tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 724.922.768.000 đồng.

UBND huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình + thiết bị + bảo hiểm công trình, với giá gói thầu hơn 51,548 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đồng Cồn Ve, đồng Ngang, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 70.233.084.000 đồng.

Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 (tỉnh Kiên Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Sửa chữa hệ thống vận chuyển xi măng công đoạn nghiền xi măng số 1 - Nhà máy Xi măng Kiên Lương, với giá gói thầu là 41.899.264.166 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố (tỉnh Tây Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông), với giá gói thầu hơn 60,523 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát. Tổng mức đầu tư của Dự án là 90.016.251.000 đồng.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu SXKD2021-PTV02 Cung cấp dịch vụ nhân công và máy trong khoang tàu phục vụ bốc dỡ than tại cầu cảng số 2 - Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải, Gói thầu SXKD2021-PTV08 Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp - NMNĐ DH1,3 và DH3MR và Gói thầu SXKD2021-HH01-2 Cung cấp NH3 cho hệ thống SCR - NMNĐ DH1,3 và DH3MR, với giá gói thầu lần lượt hơn 18,469 tỷ đồng, hơn 18,961 tỷ đồng và hơn 77,325 tỷ đồng. Ba gói thầu này thuộc Dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh điện năm 2021 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Tổng mức đầu tư của Dự án là 641.128.830.699 đồng.