(BĐT) - Trong ngày 13/4/2022, trên phạm vi cả nước có 748 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III, quý IV/2022.

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng mới bờ kè và hạ tầng kỹ thuật (kể cả đóng cọc thử động), với giá gói thầu hơn 38,531 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Bờ kè hoa viên cặp Quốc lộ 30 (cặp sông Xóm Giồng). Tổng mức đầu tư của Dự án là 45 tỷ đồng.

UBND huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp, với giá gói thầu hơn 66,873 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng mặt đường Đường huyện 03.QS (Quế Phú - Quế Cường). Tổng mức đầu tư của Dự án là 99.645.868.000 đồng.

Công ty CP Logistics Tín Nghĩa ICD Biên Hoà sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công phần xây dựng Nhà kho E và các hạng mục phụ trợ, với giá gói thầu hơn 160,836 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà kho E, F - Chi nhánh Nhơn Trạch. Tổng mức đầu tư của Dự án là 354.968.521.544 đồng.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 11 Thi công xây dựng đoạn từ Km7+200 - Km17 (bao gồm 2 cầu: cầu Minh Sơn và cầu Bản Vàng) và Gói thầu số 12 Thi công xây dựng đoạn từ Km17 - Km27 +500, với giá gói thầu lần lượt hơn 192,05 tỷ đồng và hơn 192,01 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Minh Ngọc - Mậu Duệ (Đường tỉnh 176B), tỉnh Hà Giang (giai đoạn I từ Km7+200 đến Km27+500). Tổng mức đầu tư của Dự án là 439,584 tỷ đồng.

Bộ tư lệnh 86 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL-02 Xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị (thang máy, điều hòa, phòng cháy chữa cháy (PCCC), điện nhẹ, thiết bị bếp) nhà ở cơ quan, nhà khách với giá gói thầu là 47,856 tỷ đồng,; Gói thầu XL-03 Xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị (thang máy, điều hòa, PCCC, điện nhẹ) nhà làm việc Tiểu đoàn 1, 2, 3 với giá gói thầu hơn 52,645 tỷ đồng và Gói thầu XL-04 Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (trừ hệ thống điện ngoài nhà); nhà trực ban; trạm biến áp; máy phát điện; nhà xe; kho; nhà xe máy; trạm bơm; kho xăng dầu; trạm xử lý nước thải (bao gồm cả thiết bị); khu tập kết rác thải; khu giếng khoan và xử lý nước, với giá gói thầu là 39,042 tỷ đồng. Ba gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng doanh trại Lữ đoàn 1/BTL86. Tổng mức đầu tư của Dự án là 240 tỷ đồng.