(BĐT) - Trong các ngày 13, 14 và 15/11/2020, trên phạm vi cả nước có 1.085 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I/2021, quý II/2021 và quý III/2021.

Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình, với giá gói thầu hơn 120,634 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa, cải tạo nhà C tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương. Tổng mức đầu tư của Dự án là 152,022 tỷ đồng.

UBND thị trấn Gia Khánh (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 19,352 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Mầm non Gia Khánh B, thị trấn Gia Khánh; hạng mục: nhà lớp học 3 tầng, nhà bếp một chiều và các hạng mục phụ trợ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 25.546.221.000 đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 3 Mua sắm trang thiết bị, phần mềm, với giá gói thầu hơn 1,922 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đo chỉnh lý bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Tổng mức đầu tư của Dự án là 40.527.368.412 đồng.

Ban Quản lý dự án huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 18 (mua sắm hàng hóa): trang thiết bị, với giá gói thầu hơn 1,887 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Mầm non Ánh Dương. Tổng mức đầu tư của Dự án là 37.850.680.661 đồng.