(BĐT) - Trong ngày 13/1/2020, trên phạm vi cả nước có 572 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I và quý II/2020.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp + thiết bị, với giá gói thầu hơn 95,388 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch. Tổng mức đầu tư của Dự án là 103.958.999.000 đồng.

Ban Quản lý dự án thuộc UBND huyện Trực Ninh (tỉnh Nam Định) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu 62,659 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Khang - Thuận, huyện Trực Ninh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 68.716.000.000 đồng.

Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp làm sạch Bệnh viện Cơ sở 1, với giá gói thầu hơn 67,321 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp làm sạch bệnh viện bằng nguồn thu các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh các năm 2020 - 2021 của Bệnh viện Bạch Mai. Tổng mức đầu tư của Dự án là 70.357.055.124 đồng.

Trung tâm Tin học và Công nghệ truyền hình thuộc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm trang thiết bị phần cứng, phần mềm và dịch vụ - Giai đoạn 2, với giá gói thầu hơn 38,367 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ nội dung số của VTV. Tổng mức đầu tư của Dự án là 60 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 30,877 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường từ Quốc lộ 5 đến Khu công nghiệp Thăng Long II (dọc kênh Hồ Chí Minh), phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào. Tổng mức đầu tư của Dự án là 38.500.000.000 đồng.