(BĐT) - Trong ngày 12/7/2021, trên phạm vi cả nước có 754 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2021.

UBND thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp và thiết bị, với giá gói thầu hơn 37,46 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng bến cá và nâng cấp chợ cá Đồng Hới. Tổng mức đầu tư của Dự án là 45 tỷ đồng.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dữ liệu tỉnh và xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC), với giá gói thầu hơn 61,412 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng, nền tảng, dịch vụ đô thị thông minh của Tỉnh giai đoạn 1. Tổng mức đầu tư của Dự án là 124,7 tỷ đồng.

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Uông Bí - TKV sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Cung cấp và lắp đặt thiết bị trạm biến áp 35 6kV MB+24 Tràng Khê, với giá gói thầu hơn 33,456 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư nâng công suất trạm biến áp 7500kVA lên 12000kVA MB+24 Tràng Khê - Công ty Than Uông Bí. Tổng mức đầu tư của Dự án là 42.455.196.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 34,432 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường THCS Hợp Đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 45.815.328.000 đồng.

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Phòng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm bổ sung thuốc generic năm 2021 (gồm 339 danh mục thuốc), với giá gói thầu hơn 79,443 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm bổ sung thuốc generic năm 2021 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng.