(BĐT) - Trong ngày 12/5/2020, trên phạm vi cả nước có 688 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2020.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Nguyên Khê, với giá gói thầu là 24.672.361.000 đồng; Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Bắc Hồng, với giá gói thầu là 29.938.791.000 đồng.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu TQ:8-XD:1 Thi công xây dựng cầu, cống huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Na Hang; Gói thầu TQ:8-XD:2 Thi công xây dựng cầu huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, với giá gói thầu lần lượt là 20.442.546.000 đồng và 26.187.717.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án thành phần 8, tỉnh Tuyên Quang (TQ:08-DAĐT04) Hợp phần cầu - Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương (LRAMP). Tổng mức đầu tư của Dự án là 9.968.505.800.000 đồng.

Viện Bỏng Lê Hữu Trác sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Cung cấp thuốc, hóa chất, vật tư y tế thường xuyên quý III, IV năm 2020 và quý I, II năm 2021” của Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác. Cụ thể: Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, với giá gói thầu là 12.874.385.700 đồng; Gói thầu Hóa chất và kít xét nghiệm, với giá gói thầu là 19.473.944.065 đồng; Gói thầu Vật tư y tế, với giá gói thầu là 40.514.084.000 đồng; Gói thầu Thuốc generic, với giá gói thầu là 38.921.675.300 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây đựng khu vực TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Toàn bộ phần xây lắp của dự án (trừ phần đường dây trung thế, trạm biến áp và thiết bị) thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 7), với giá gói thầu là 72.783.930.000 đồng; Gói thầu số 09 Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 6), với giá gói thầu là 81.395.229.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 21 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu là 397,37 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong. Tổng mức đầu tư của Dự án là 694.057.185.000 đồng.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Cung ứng thuốc generic, với giá gói thầu là 70.042.966.550 đồng.