(BĐT) - Trong ngày 12/5/2022, trên phạm vi cả nước có 729 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III/2022.

Cục Trang bị và Kho vận (Bộ Công an) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu xây lắp số 03 Xây lắp khối nhà làm việc và để xe; chống mối, hệ thống thông tin liên lạc và lắp đặt máy bơm nước, thiết bị nội thất (phòng làm việc, hội trường, phòng tiếp khách, phòng họp, phòng trưng bày, phòng ăn, phòng nghỉ), với giá gói thầu hơn 93,845 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trụ sở làm việc Cục Trang bị và Kho vận. Tổng mức đầu tư của Dự án là 155,9 tỷ đồng.

Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Thi công xây dựng công trình; cung cấp, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 33,331 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án nhân dân huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Tổng công ty Hạ tầng mạng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Khảo sát, thiết kế, cung cấp, lắp đặt, cài đặt, đo kiểm hệ thống NPB di động, với giá gói thầu hơn 51,022 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trang bị hệ thống NPB di động. Tổng mức đầu tư của Dự án là 54.288.717.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Chi phí xây dựng + phòng cháy chữa cháy, với giá gói thầu hơn 30,253 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng khuôn viên, xây dựng khu giáo dục thể chất, xây dựng nhà lớp học Trường THCS Đại Đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 37 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu KB.G06 Xây lắp đường dây và trạm biến áp (TBA) 110kV, với giá gói thầu hơn 64,571 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường dây và TBA 110kV Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Tổng mức đầu tư của Dự án là 119.278.906.011 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Thi công xây dựng + bảo hiểm công trình, với giá gói thầu hơn 50,67 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường giao thông vào khu di tích cấp quốc gia đặc biệt hang Con Moong và các di tích phụ cận huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa (đoạn tuyến từ Km7+300 đến Km16+950). Tổng mức đầu tư của Dự án là 64.131.374.000 đồng.