(BĐT) - Trong ngày 12/02/2020, trên phạm vi cả nước có 451 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, II/2020.

Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc Dự án Xây dựng một số hạng mục công trình tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ, với giá gói thầu là 39.320.010.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng (đã bao gồm chi phí hạng mục chung), với giá gói thầu là 23.491.379.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp đoạn đường kết nối đường Trần Quý Cáp (đoạn từ nút giao ngã 3 Trần Quý Cáp - Mai Thị Lựu đến đường Lê Duẩn). Tổng mức đầu tư của Dự án là 47.968.869.000 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 09 Cung cấp và xây dựng, lắp đặt vật tư thiết bị toàn trạm, bao gồm tính toán trị số chỉnh định rơle, lập phương thức đóng điện, vận hành và xử lý sự cố, hệ thống camera giám sát, phòng cháy, chữa cháy, với giá gói thầu là 142.984.108.614 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trạm 110kV Khu công nghiệp Cổng Xanh và đường dây đấu nối, tỉnh Bình Dương. Tổng mức đầu tư của Dự án là 187.010.304.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đường sắt sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể: Gói thầu XL-CY-01 Thi công 06 cầu thuộc địa phận TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, với giá gói thầu là 105.957.000.000 đồng; Gói thầu XL-CY-02 Thi công 07 cầu thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, với giá gói thầu là 95.987.000.000 đồng; Gói thầu XL-CY-03 Thi công 07 cầu thuộc tỉnh Bình Thuận, với giá gói thầu là 77.932.000.000 đồng.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Xây lắp dân dụng, với giá gói thầu là 87.547.549.217 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cơ sở làm việc của Công ty Quản lý bay miền Trung. Tổng mức đầu tư của Dự án là 149.922.394.000 đồng.