(BĐT) - Trong các ngày 12, 13, 14 và 15/4/2019, trên phạm vi cả nước có 927 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II/2019.

Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP - Công ty Quản lý dự án khí sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thiết kế, mua sắm và thi công xây lắp (gói thầu EPC), với giá gói thầu hơn 2.602 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt. Tổng mức đầu tư của Dự án là 3.233.060.051.480 đồng.

Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng nhà làm việc; nhà phụ trợ; nhà bảo vệ; bể nước ngầm; cổng, hàng rào; sân vườn, đường; hệ thống điện nước ngoài nhà; cây xanh, thảm cỏ; máy bơm nước, với giá gói thầu hơn 54,054 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 100.085.670.000 đồng.

Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp than cám sử dụng làm nhiên liệu đốt lò, với giá gói thầu hơn 86,068 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp than cám sử dụng làm nhiên liệu đốt lò. Tổng mức đầu tư của Dự án là 86.068.884.000 đồng.

Sở Y tế tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Cung ứng thuốc generic, với giá gói thầu hơn 189,642 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung ứng bổ sung các mặt hàng thuốc cho các đơn vị khám, chữa bệnh tỉnh Nghệ An năm 2019 - 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 205.757.847.386 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng đường Bom Bo - Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, với giá gói thầu hơn 36,817 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường Bom Bo - Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Tổng mức đầu tư của Dự án là 43.478.945.847 đồng.