(BĐT) - Trong ngày 15/11/2021, trên phạm vi cả nước có 834 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021.

Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng số 03 (đường số 1), với giá gói thầu hơn 73,677 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cầu số 1, đường số 5 và đường số 1 thuộc Khu trung tâm Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 229.995.837.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 11 Thi công xây dựng công trình đoạn từ Km0 đến Km8+310, huyện Thanh Miện, với giá gói thầu hơn 304,959 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.499,65 tỷ đồng.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 3 Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 58,389 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xử lý chống ngập đảm bảo giao thông các đoạn Km2058+300 - Km2059+540 (T,P), Km2060+340 - Km2061+150 (T,P), Km2062+100 - Km2062+700 (tuyến cũ), Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long. Tổng mức đầu tư của Dự án là 62.589.415.000 đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 39 (HU-CW10) Xây lắp tuyến đường Tố Hữu, Võ Nguyên Giáp (phần nâng cao độ) và di dời trạm biến áp, với giá gói thầu hơn 102,604 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Tiểu dự án Thừa Thiên Huế. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.617,196 tỷ đồng.

UBND huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 16 Thi công xây dựng Trường THCS Trương Văn Trì; Trường Tiểu học Mỹ Chánh A; Trường Tiểu học Thanh Mỹ B; Trường Tiểu học Phước Hảo A; Trường THCS Thanh Mỹ với giá gói thầu là 60.478.920.512 đồng và Gói thầu số 17 Thi công xây dựng Trường Tiểu học thị trấn Châu Thành; Trường Tiểu học Hưng Mỹ A; Trường Tiểu học Song Lộc A (điểm Láng Khoét); Trường THCS Hòa Minh B; Trường THCS Long Hòa; Trường THCS Hưng Mỹ; Trường Tiểu học Hòa Lợi (điểm Trì Phong), với giá gói thầu là 61.093.455.683 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Châu Thành (giai đoạn 2021 - 2025). Tổng mức đầu tư của Dự án là 132 tỷ đồng.