(BĐT) - Trong ngày 12/11/2020, trên phạm vi cả nước có 788 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, quý II/2021.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Thi công xây dựng (đoạn Km0 - Km20+500) và Gói thầu số 04 Thi công xây dựng (đoạn Km20+500 - Km39+606,77), với giá gói thầu lần lượt là 522.075.664.730 đồng và 505.830.255.128 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2 Cấp điện, thiết bị điện, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, với giá gói thầu hơn 18,059 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Thi công xây lắp các hạng mục giai đoạn 2 (nhà đại đội bộ binh (3 nhà); nhà vệ sinh chung (3 nhà), nhà ăn chiến sỹ 470 chỗ), với giá gói thầu hơn 46,155 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên thuộc Trường bắn, thao trường huấn luyện - Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Thi công xây dựng và thiết bị, với giá gói thầu hơn 72,334 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng khu dân cư Đồng Rộc, thị trấn Tiền Hải và xã Tây Giang, huyện Tiền Hải.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 71,884 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường nội bộ Khu tái định cư khu phố 9.