(BĐT) - Trong ngày 12/10/2020, trên phạm vi cả nước có 696 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2020.

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu CPC-JICA-BĐ-G01 Cung cấp dây dẫn, với giá gói thầu hơn 30,986 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định - Dự án PSL3 vay vốn JICA. Tổng mức đầu tư của Dự án là 149.733.880.653 đồng.

Ban Quản lý dự án xây dựng thị xã Phú Thọ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 38,282 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đồng Đảng, Khu 14, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 58.019.621.000 đồng.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thuốc theo tên biệt dược hoặc tương đương điều trị, với giá gói thầu hơn 148,960 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua thuốc năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 323.317.941.966 đồng.

Công an tỉnh Tây Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Tiểu dự án Trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 - 2020, với giá gói thầu là 38,2 tỷ đồng.

Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Bảo hiểm vận hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ thời hiệu 2020 - 2021, với giá gói thầu là 66 tỷ đồng.