(BĐT) - Trong ngày 12/01/2022, trên phạm vi cả nước có 542 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, quý III/2022.

Chi nhánh Tập đoàn Công nhiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Chế biến than năm 2022 - Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV, với giá gói thầu hơn 150,67 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 139,443 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Đường 965, thị xã Phú Mỹ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 151.802.591.000 đồng.

Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 139,161 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Mua sắm thuốc năm 2021 - 2022. Tổng dự toán là 177.854.714.666 đồng.

UBND huyện Đan Phượng (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị toàn công trình trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND - UBND huyện Đan Phượng, với giá gói thầu hơn 135,823 tỷ đồng.

UBND huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu xây dựng và thiết bị thuộc Dự án Xây dựng các ô đê bao ngăn mặn cấp bách kết hợp các công trình giao thông để bảo vệ và phát triển vùng sản xuất lúa - tôm trên địa bàn huyện Phước Long, với giá gói thầu hơn 70,97 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Cải tạo, xây mới các cầu tạm dân sinh năm 2020 - 2021 trên địa bàn huyện Châu Đức, với giá gói thầu hơn 50,212 tỷ đồng.

Công ty Nhiệt điện Cần Thơ Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vật tư, thiết bị và dịch vụ lắp đặt phục vụ trung tu hệ thống thiết bị nhị thứ, hệ thống thiết bị đo lường điều khiển DCS tổ máy S1 tại Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I năm 2022, với giá gói thầu hơn 48,835 tỷ đồng.