(BĐT) - Trong ngày 12/7/2018, trên phạm vi cả nước có 486 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III và IV/2018.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 12/07

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thuốc generic; Gói thầu số 2 Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị và Gói thầu số 3 Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, với giá các gói thầu lần lượt là 950.296.050.451 đồng, 64.992.271.809 đồng và 120.047.234.400 đồng. Các gói thầu này thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc tập trung tỉnh Gia Lai năm 2019 - 2020.

Ban Quản lý dự án 7 (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL01 Xây dựng 04 cầu và vuốt nối đường đầu cầu gồm cầu Rượu (Km1972+909); cầu Sao (Km1982+110); cầu Mỹ Quý (Km1986+346) và cầu Rạch Miễu (Km2017+928), với giá gói thầu là 127,686 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng các cầu trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Tiền Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 199,982 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành giao thông Tây Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình (đoạn từ Km0+00 đến Km6+752), với giá gói thầu là 154.695.633.176 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường Đất Sét - Bến Củi. Tổng mức đầu tư của Dự án là 320.068.408.000 đồng.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng văn phòng và nhà xưởng, với giá gói thầu là 46.051.334.466 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng và trang thiết bị cho Trung tâm Thiết kế Chế tạo Thiết bị mới (Giai đoạn 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 167.107.199.099 đồng.

Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 01/TBYT1 Mua sắm thiết bị y tế (thiết bị chụp, chiếu) chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh đợt 1 năm 2018; Gói thầu 02/TBYT1 Mua sắm thiết bị y tế (thiết bị siêu âm) chuyên khoa chẩn đoán đợt 1 năm 2018 và Gói thầu 06/TBYT1 Mua sắm thiết bị phòng mổ, hồi sức cấp cứu đợt 1 năm 2018, với giá gói thầu lần lượt là 60,054 tỷ đồng, 41,384 tỷ đồng và 41,384 tỷ đồng.