(BĐT) - Trong ngày 12/6/2019, trên phạm vi cả nước có 706 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III và quý IV/2019.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 13 Thi công sửa chữa nâng cấp 5 hồ chứa (C1-HB-GD2-W1); Gói thầu số 14 Thi công sửa chữa nâng cấp 5 hồ chứa (C1-HB-GD2-W2), với giá gói thầu lần lượt là 73.049.124.000 đồng và 39.077.843.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Hòa Bình. Tổng mức đầu tư của Dự án là 417,48 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu CW01A Xây dựng kênh hút (Đường tỉnh 303 đến hồ điều hòa) và hồ điều hòa trạm bơm Nguyệt Đức, với giá gói thầu là 243.794.300.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 4.815.800.005.000 đồng.

Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 5 Xây dựng, thiết bị các Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam; Viện Bơm và Thiết bị thủy lợi; Viện Nước và Tưới tiêu môi trường; Viện Kinh tế và Quản lý thủy lợi và Phòng Thí nghiệm trọng điểm quốc gia về động lực học sông biển; Gói số 6 Xây dựng, thiết bị các Viện Thủy công, Viện Khoa học thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, với giá gói thầu lần lượt là 19.684.501.000 đồng và 20.540.533.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, tăng cường năng lực nghiên cứu của Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam và các đơn vị trực thuộc. Tổng mức đầu tư của Dự án 61,655 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tiền Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng cầu chính và đường vào cầu, với giá gói thầu là 65.415.229.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cầu Kênh Xáng trên Đường huyện 35. Tổng mức đầu tư của Dự án là 105,329 tỷ đồng.

UBND huyện Mỹ Đức (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Hè đường, cứng hóa hệ thống mương thủy lợi, phát sinh một số cống, rãnh kè trên tuyến, an toàn giao thông tại các nút giao, điện chiếu sáng và mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình, với giá gói thầu là 95,833 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến Đường tỉnh 419 đoạn từ Km44+00 đến Km60+00, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội. Tổng mức đầu tư của Dự án là 300 tỷ đồng.