(BĐT) - Trong ngày 12/4/2018, trên phạm vi cả nước có 566 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó có nhiều gói thầu dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2018.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 12/04

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 122,607 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường tuần tra đến các mốc biên giới Việt - Trung huyện Hải Hà, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 157.518.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Xây lắp hạng mục san nền - tường chắn đất, đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, công viên và cây xanh, với giá gói thầu 17.290.770.598 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu dân cư phục vụ tái định cư phường Tân Vạn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 101.409.002.992 đồng.

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Đàn thuộc UBND huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Toàn bộ phần xây lắp và chi phí hạng mục chung, với giá gói thầu 14.419.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cầu trên cống Chín Cửa thuộc Dự án Khôi phục vùng ngập lũ tỉnh Nghệ An. Tổng mức đầu tư của Dự án là 672.148.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng đường Tôn Đức Thắng, Trần Xuân Soạn, Bùi Viện, Ngô Đức Kế, Đặng Trần Côn, Trần Huy Liệu, Nam Cao, Phạm Ngọc Thạch, Phan Chu Trinh, Trần Hữu Độ, N1 và hệ thống thoát nước đường Phan Bội Châu, với giá gói thầu 97,679 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Các tuyến đường nối Quốc lộ 14 với khu dân cư ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Tổng mức đầu tư của Dự án là 116.929.759.921 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Xây dựng đường Thứ Hai đến Công Sự (gồm phần đường, phần cầu, hệ thống thoát nước và bố trí an toàn giao thông), với giá gói thầu hơn 170,259 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường Thứ Hai đến Công Sự, huyện An Biên và U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 199.998.559.000 đồng.