(BĐT) - Trong ngày 11/5/2020, trên phạm vi cả nước có 668 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2020.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình (không bao gồm thiết bị thuộc danh mục mua sắm tập trung), với giá gói thầu là 211.204.019.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trường THCS tại ô đất ký hiệu TH1 - Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 330.411.663.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng công trình, với giá gói thầu là 118.058.869.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường nối Quốc lộ 17 – Quốc lộ 37 đoạn qua Khu đô thị mới Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 194.271.929.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng tuyến và thoát nước bổ sung, với giá gói thầu là 61.754.363.272 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Thế Lữ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 230,349 tỷ đồng.

Sở Công Thương tỉnh An Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 15 Thi công xây lắp + thiết bị (huyện Chợ Mới, Phú Tân, Châu Phú, Châu Thành và huyện Tri Tôn, Tịnh Biên (bổ sung)), với giá gói thầu là 32,129 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020, EU tài trợ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 74.982.604.000 đồng.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm xe truyền hình lưu động HD, lắp đặt thiết bị và tích hợp hệ thống, chạy thử toàn bộ hệ thống thiết bị trên xe, với giá gói thầu là 28.204.539.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu là 21.445.698.825 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 30 tỷ đồng.