(BĐT) - Trong ngày 11/5/2020, trên phạm vi cả nước có 583 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III/2020.

Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu là 324 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp đường Tỉnh lộ 44B thuộc địa phận huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ (đoạn từ ngã ba Bàu Ông Dân đến Tỉnh lộ 52). Tổng mức đầu tư của Dự án là 423.643.796.000 đồng.

Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Xây lắp toàn bộ công trình (không bao gồm phần lắp đặt điều hòa), với giá gói thầu là 100,527 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Tổng mức đầu tư của Dự án là 150 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu là 100,111 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng mới Trường Mầm non Sơn Ca. Tổng mức đầu tư của Dự án là 122,393 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP. Huế sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị dự án, với giá gói thầu là 83,229 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 5). Tổng mức đầu tư của Dự án là 115.239.031.000 đồng.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Xây lắp trạm (không bao gồm lắp đặt máy biến áp 500 kV), với giá gói thầu hơn 67,671 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trạm biến áp 500 kV - 900 MVA Nghi Sơn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 413,615 tỷ đồng.

Sở Y tế Đồng Nai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc (bổ sung lần 2) sử dụng tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020. Cụ thể: Gói thầu số 08 Thuốc generic, với giá gói thầu là hơn 441,867 tỷ đồng; Gói thầu số 10 Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, với giá gói thầu hơn 43,195 tỷ đồng.