(BĐT) - Trong ngày 11/12/2018, trên phạm vi cả nước có 577 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I và II/2019.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Bệnh viện Bà Rịa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu MS-02 Stent các loại và Gói thầu MS-05 Vật tư khác, với giá gói thầu lần lượt là 68.356.215.681 đồng và 39.318.938.528 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm vật tư y tế kỹ thuật cao năm 2018 của Bệnh viện Bà Rịa, với tổng mức đầu tư là 151.958.216.596 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2 Thi công xây lắp các hạng mục công trình cầu, tường chắn hai đầu cầu, đường và tổ chức, đảm bảo giao thông (không bao gồm di chuyển, bảo vệ các công trình ngầm nổi), với giá gói thầu là 287,183 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành đai 3. Tổng mức đầu tư của Dự án là 341.671.813.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Hệ thống thiết bị y tế kèm theo xây lắp, với giá gói thầu hơn 58,595 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh An Giang, giai đoạn 1 khối sản 200 giường. Tổng mức đầu tư của Dự án là 265.040.000.000 đồng.

Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2 Mua sắm thiết bị, với giá gói thầu hơn 65,449 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu nuôi động vật thí nghiệm Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM. Tổng mức đầu tư của Dự án là 119.260.720.973 đồng.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Trang bị thiết bị PERAN, với giá gói thầu là 23.480.273.548 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tăng cường năng lực thiết bị PERAN tại Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung. Tổng mức đầu tư của Dự án là 24 tỷ đồng.