(BĐT) - Trong ngày 11/11/2020, trên phạm vi cả nước có 824 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2020.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09.XL Khôi phục, cải tạo Đường tỉnh 548 đoạn Km11+970 - Km20+370, huyện Can Lộc, với giá gói thầu 25.260.148.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), tỉnh Hà Tĩnh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 63,4 tỷ đồng.

Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (tỉnh Bắc Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp than cám tương đương tiêu chuẩn 5a.1 quý I/2021, với giá gói thầu là 50,754 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 27.2 XLTB-DDCN Xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị khu nhà khoa Sản, khoa Nhi, khoa Ngoại, khoa 3 KC và các hạng mục phụ trợ - Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà, với giá gói thầu 32.670.960.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu nhà khoa Sản, khoa Nhi, khoa Ngoại, khoa 3 KC và các hạng mục phụ trợ - Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà. Tổng mức đầu tư của Dự án là 36.993.189.000 đồng.

UBND thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng phần khối lượng còn lại, với giá gói thầu 17.838.242.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Văn Trỗi (đoạn từ đường Phan Bội Châu đến cầu Nguyễn Văn Trỗi). Tổng mức đầu tư của Dự án là 35.860.982.000 đồng.