(BĐT) - Trong ngày 11/11/2021, trên phạm vi cả nước có 786 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp công trình, với giá gói thầu hơn 158,542 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tuyến ống thu gom nước thải đường 2 tháng 9 (đoạn từ đường Phan Thành Tài đến đường Thăng Long). Tổng mức đầu tư của Dự án là 168.283.956.000 đồng.

UBND huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 54,014 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 927 (đoạn từ xã Phương Bình đến thị trấn Cây Dương). Tổng mức đầu tư của Dự án là 97,333 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiên Lữ (tỉnh Hưng Yên) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Đường huyện 95 đoạn từ cầu Quán Đỏ đến ngã tư thị trấn Vương huyện Tiên Lữ, với giá gói thầu hơn 40,856 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Đường huyện 95 đoạn từ cầu Quán Đỏ đến ngã tư thị trấn Vương huyện Tiên Lữ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 45 tỷ đồng.

UBND thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Xây dựng hệ thống thoát nước dọc, cống kỹ thuật, bó vỉa hè, bó vỉa giải phân cách, mặt đường, hệ thống an toàn giao thông và cầu qua sông Hoàng Mai, với giá gói thầu là 93,274 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tuyến đường số 1 khu đô thị Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Tổng mức đầu tư của Dự án là 223,338 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 18 Thi công xây lắp các hạng mục công trình (trừ hạng mục: trạm biến áp 45KVA và hệ thống điện chiếu sáng tổng thể) và thử tĩnh, với giá gói thầu hơn 41,771 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Trung học cơ sở Triệu Thị Trinh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 58,398 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 29,29 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp Đường A1 (đoạn 939 qua thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa), huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 64 tỷ đồng.