(BĐT) - Trong ngày 11/01/2021, trên phạm vi cả nước có 492 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, quý II/2021.

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp + thiết bị, với giá gói thầu hơn 235,059 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Công viên vui chơi giải trí thành phố Vĩnh Yên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 415 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sau thuế, với giá gói thầu hơn 224,712 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích quét dọn thu gom rác, thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận 7 năm 2020 - 2023. Tổng mức đầu tư của Dự án là 224.986.039.580 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 76,369 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu T1B và hệ thống kênh tiêu Hát Môn (gồm kênh tiêu Hát Môn, B1, B2, B3), huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Tổng mức đầu tư của Dự án là 116,371 tỷ đồng.

UBND thành phố Tân An (tỉnh Long An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 59,875 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kè sông Bảo Định (đoạn từ kênh Vành Đai đến đường Võ Văn Môn). Tổng mức đầu tư của Dự án là 75 tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Trị sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu HH01 Toàn bộ phần xây dựng và phần thiết bị công trình, với giá gói thầu hơn 61,346 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo cơ sở làm việc Công an thành phố Đông Hà thuộc Công an tỉnh Quảng Trị. Tổng mức đầu tư của Dự án là 75.646.554.000 đồng.