(BĐT) - Trong ngày 11/6/2019, trên phạm vi cả nước có 787 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III và quý IV/2019.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 11/06

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) - giai đoạn 1. Cụ thể: Gói thầu số 16C Thi công xây dựng kênh La Khê và đường giao thông 2 bên bờ kênh từ K5+106,5 -:- K5+746,2 (từ cọc khảo sát T93A -:- T103+43m tương ứng đoạn từ đầu mối - cầu đường sắt), với giá gói thầu là 185.501.742.000 đồng.

Các gói thầu số 16 (D, E, F...) thi công xây dựng kênh La Khê và đường giao thông 2 bên bờ kênh, tương ứng với các đoạn: từ K3+918 -:- K5+106,5 (từ cọc khảo sát T71+29m-T93A tương ứng đoạn từ cầu đường sắt - cầu T71), với giá gói thầu là 382.692.059.000 đồng; từ K3+447 -:- K3+918 (từ cọc khảo sát T66A+16m - T71+29m tương ứng đoạn từ cầu T71 - cầu Lê Trọng Tấn), với giá gói thầu là 177.593.225.000 đồng; từ K2+732 -:- K3+447 (từ cọc khảo sát: T55A+32m -:- T66A+16m tương ứng đoạn từ cầu Lê Trọng Tấn - cầu Tố Hữu), với giá gói thầu là 240.049.831.000 đồng...

Gói thầu số 16L Thi công, lắp đặt thiết bị cơ khí các cửa xả trên kênh, lan can hai bên bờ kênh, với giá gói thầu là 16.175.536.000 đồng...

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung ứng thuốc cho các đơn vị y tế công lập năm 2019, với giá gói thầu là 191.834.985.272 đồng.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Trạm biến áp 220 kV Ninh Phước và đấu nối. Cụ thể: Gói thầu số 7 Cung cấp và vận chuyển máy biến áp (MBA) 220kV-250MVA, với giá gói thầu là 85.647.180.000 đồng; Gói thầu số 8 Cung cấp và vận chuyển vật tư thiết bị nhất thứ, dây dẫn, cách điện, cáp quang và phụ kiện, với giá gói thầu là 84.490.390.000 đồng; Gói thầu số 10 Xây lắp trạm (bao gồm cung cấp cột thép và không bao gồm lắp đặt MBA 220kV), với giá gói thầu là 91.854.430.000 đồng.