(BĐT) - Trong ngày 11/4/2019, trên phạm vi cả nước có 657 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II - III/2019.

Ban Quản lý dự án phát triển điện lực (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Cung cấp vật tư thiết bị; cung cấp, lắp đặt hệ thống thông tin SCADA; xây lắp đường dây 110kV và mở rộng ngăn lộ trạm biến áp (TBA) 110kV, với giá gói thầu là 83.731.768.009 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xuất tuyến đường dây 110kV sau TBA 220kV Bá Thiện. Tổng mức đầu tư của Dự án là 103.534.522.222 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (bao gồm cả hạng mục chung), với giá gói thầu là 38.066.500.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 123.338.900.000 đồng.

Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Hệ thống monoray, với giá gói thầu là 23.570.718.816 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ đào lò năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 99.407.193.754 đồng.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị khu A1, với giá gói thầu là 32.109.277.921 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị đại học khu vực Trường Đại học Mỏ - Địa chất và khu ký túc xá dùng chung. Tổng mức đầu tư của Dự án là 190.407.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu là 27.565.607.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 306 huyện Tam Dương, đoạn từ chợ Duy Phiên đi xã Vân Hội. Tổng mức đầu tư của Dự án là 35.751.000.000 đồng.