(BĐT) - Trong ngày 10/8/2020, trên phạm vi cả nước có 755 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2020.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XLBS - Đường tỉnh 915B, tỉnh Trà Vinh (Giai đoạn 1: Từ Km0+000 đến Km10+258 - đoạn từ đường vào cầu Cổ Chiên đến cầu Long Bình 3, hạng mục bổ sung), với giá gói thầu hơn 46,799 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường tỉnh 915B, tỉnh Trà Vinh (Giai đoạn 1: Từ Km0+000 đến Km10+258 - đoạn từ đường vào cầu Cổ Chiên đến cầu Long Bình 3). Tổng mức đầu tư của Dự án là 405,458 tỷ đồng.

Bệnh viện Mắt (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, với giá gói thầu hơn 39,564 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm thuốc năm 2020 - 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 105.552.320.718 đồng.

UBND quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp công trình hệ thống thoát nước, vỉa hè cây xanh trên tuyến đường Cầu Đỏ - Túy Loan, với giá gói thầu hơn 34,922 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 47.177.324.000 đồng.

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Phòng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm bổ sung thuốc generic (gồm 285 lô thuốc), với giá gói thầu hơn 47,383 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm bổ sung thuốc generic năm 2020 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 47.383.382.404 đồng.

Tổng công ty Truyền thông sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua thiết bị MCU cho hệ thống hội nghị truyền hình, với giá gói thầu hơn 30,581 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trang bị hệ thống hội nghị truyền hình (UCC Phase 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 30.703.838.696 đồng.

Sở Tài chính tỉnh Bình Định sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2020 (đợt 3), với giá gói thầu hơn 25,871 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 30.115.135.000 đồng.