(BĐT) - Trong ngày 10/3/2021, trên phạm vi cả nước có 585 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong tháng 3/2021 và quý II, III/2021.

Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp hóa chất xét nghiệm năm 2021, với giá gói thầu hơn 341,639 tỷ đồng.

Trung tâm Cung ứng vật tư viễn thông TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thiết bị đầu cuối STB B2C AndroidTV, với giá gói thầu hơn 442,646 tỷ đồng.

UBND huyện Quản Bạ (tỉnh Hà Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Thi công xây lắp, với giá gói thầu hơn 261,008 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khắc phục hậu quả thiên tai bảo vệ trường học, khu dân cư đường biên giới từ UBND xã Tả Ván đi Pao Mã Phìn, Mã Hoàng Phìn, mốc 272/2, mốc 276, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Xây dựng tuyến đường dây từ VT01 - VT56 thuộc huyện Hoa Lư, thành phố Tam Điệp và thành phố Ninh Bình; Gói thầu số 07 Xây dựng tuyến đường dây từ VT57 - VT96 thuộc huyện Hoa Lư, thành phố Tam Điệp và cải tạo trạm biến áp 110kV, với giá gói thầu lần lượt là 75.108.849.903 đồng và 59.697.201.014 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo đường dây 110kV Ninh Bình - Hướng Dương (XM Tam Điệp).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 43,208 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường liên xã Ngọc Tảo đi Thượng Cốc.