(BĐT) - Trong ngày 10/12/2018, trên phạm vi cả nước có 544 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I và quý II/2019.

UBND quận Đống Đa (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Xây dựng trụ sở Quận ủy - HĐND - UBND quận Đống Đa. Cụ thể: Gói thầu số 17 Xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ điện công trình, với giá gói thầu là 8.073.500.000 đồng; Gói thầu số 18 Cung cấp, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu là 18.123.000.000 đồng; Gói thầu số 19 Cung cấp, lắp đặt thiết bị văn phòng, với giá gói thầu là 12.375.300.000 đồng; Gói thầu số 21 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, với giá gói thầu là 11.823.700.000 đồng.

Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu W-RE-25 Thi công xây dựng, xử lý, gia cố các khu tái định cư 1, 2, 3, 4, với giá gói thầu là 20 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Thủy điện Trung Sơn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 7.775.146.450.000 đồng.

Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 5 Mua sắm, lắp đặt thiết bị: Hệ thống máy hút thuốc lá, máy phân tích dòng liên tục, với giá gói thầu là 14.708.100.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư mua sắm thiết bị nâng cấp phòng phân tích của Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá. Tổng mức đầu tư của Dự án là 23.589.036.854 đồng.

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 (tỉnh Khánh Hòa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 35E Bảo hiểm xây dựng công trình đập chính và đập phụ 1, 4, với giá gói thầu là 14.667.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận. Tổng mức đầu tư của Dự án là 5.239.468.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Xây dựng, cải tạo và sửa chữa Trường Tiểu học Phú Thọ, phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, với giá gói thầu là 49.576.849.220 đồng.