(BĐT) - Trong ngày 10/12/2020, trên phạm vi cả nước có 802 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I và quý II/2021.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 14 Thi công xây dựng toàn bộ công trình, với giá gói thầu 61,161 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kè chống sạt lở bờ biển thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi. Tổng mức đầu tư của Dự án là 70 tỷ đồng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Phần xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 27,873 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư tại Khối 10, phường Bến Thủy, TP. Vinh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 41.103.891.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2 Xây lắp, với giá gói thầu hơn 8,081 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông tổ dân phố Giáp Nhì, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 9.978.717.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2 Xây lắp, với giá gói thầu hơn 8,897 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông tổ dân phố Giáp Nhất, tổ dân phố Giáp Nhì, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 9.960.265.000 đồng.

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vật tư và thi công xây lắp, với giá gói thầu hơn 3,862 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa ống mục quận Gò Vấp (đợt 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 4.327.788.000 đồng.