(BĐT) - Trong các ngày 10, 11, 12/12/2021, trên phạm vi cả nước có 1.326 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021, quý I/2022.

UBND huyện Lệ Thuỷ (tỉnh Quảng Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp (bao gồm chi phí xây dựng + chi phí thiết bị + chi phí dự phòng), với giá gói thầu hơn 48,813 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu dân cư thôn Phan Xá, xã Xuân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 81,5 tỷ đồng.

UBND huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 29,111 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng bổ sung Trường Tiểu học An Long. Tổng mức đầu tư của Dự án là 51.384.416.716 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng cầu, đường đầu cầu, với giá gói thầu hơn 133,627 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cầu bắc qua sông Cần Giuộc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 149.998.372.000 đồng.

UBND thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Công tác vệ sinh đô thị, với giá gói thầu hơn 176,610 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Công tác vệ sinh đô thị trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một năm 2022. Tổng mức đầu tư của Dự án là 185.739.103.082 đồng.

Nhà máy Z153/Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu TB-03 Mua sắm trang thiết bị công nghệ sửa chữa hệ thống quang điện tử, với giá gói thầu hơn 53,797 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hoàn thiện công nghệ sửa chữa tăng thiết giáp, giai đoạn 2 của Nhà máy Z153/Tổng cục Kỹ thuật. Tổng mức đầu tư của Dự án là 230 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp dịch vụ phục vụ công tác xuất khẩu sản phẩm năm 2022, với giá gói thầu hơn 37,976 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Cung cấp dịch vụ vận chuyển xi măng, clinker nội địa phục vụ xuất khẩu sản phẩm năm 2022.

Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Sông Hậu 1 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp nhiên liệu dầu DO cho quá trình vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 năm 2022, với giá gói thầu hơn 107.110.344.000 đồng.