(BĐT) - Trong ngày 10, 11 và 12/1/2020, trên phạm vi cả nước có 776 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I/2020.

Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công các (16) hạng mục đường lò thuộc sân ga mức - 400 khu Trung tâm Mông Dương - Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin thuộc dự án cùng tên, với giá gói thầu hơn 96,856 tỷ đồng.

Công ty CP Xi măng Vicem Sông Thao sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Than cám 4a.1 (ký hiệu: XMST/2020/TC) và Gói thầu Vỏ bao KPK 3 lớp (ký hiệu: XMST/2020/KPK), với giá gói thầu lần lượt là 277,471 tỷ đồng và 77,093 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm 14 danh mục vật tư công nghệ năm 2020 Công ty CP Xi măng Vicem Sông Thao. Tổng mức đầu tư của Dự án là 531.734.745.000 đồng.

Trung tâm Cung ứng vật tư viễn thông TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thiết bị đầu cuối STB Android B2B, với giá gói thầu hơn 28,885 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm tập trung thiết bị STB Android B2B phục vụ phát triển thuê bao mới dịch vụ MyTV năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 30.329.665.300 đồng.

Công ty Điện lực Thái Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Mua sắm máy biến áp phân phối, với giá gói thầu hơn 22,521 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm máy biến áp phân phối - Mua sắm vật tư phục vụ các công trình đầu tư xây dựng đợt II năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 22.521.950.000 đồng.

Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Thuê ngoài chế biến thu hồi than sạch từ sản phẩm ngoài than năm 2020 thuộc dự án cùng tên, với giá gói thầu hơn 40,919 tỷ đồng.