(BĐT) - Trong ngày 10/11/2020, trên phạm vi cả nước có 770 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2020.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng không năm 2021, với giá gói thầu hơn 558,686 tỷ đồng.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 24/2020/Mobile - Nâng cấp dung lượng mạng vô tuyến 4G của Ericsson, với giá gói thầu hơn 642,930 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư mở rộng dung lượng mạng thông tin di động mạng 4G năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.464.990.339.142 đồng.

UBND huyện Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 255,858 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính huyện Bắc Tân Uyên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 343.885.387.585 đồng.

Công ty CP Sonadezi Châu Đức sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công mặt đường giao thông và hệ thống thoát nước mưa đường Đ.04 Đoạn1-Km0+00-Km1+319.00 (Đ.21-Đ.29), với giá gói thầu hơn 13,902 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Châu Đức. Tổng mức đầu tư của Dự án là 4.890,52 tỷ đồng.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu: Gói thầu 09/2021-2022/DVVT Cung cấp dịch vụ vận chuyển than bằng đường biển đi Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vũng Áng 1; Gói thầu 11/2021-2022/DVVT Cung cấp dịch vụ vận chuyển than bằng đường biển đi NMNĐ Vĩnh Tân 1 và 2; Gói thầu 06/2021-2022/DVVT Cung cấp dịch vụ vận chuyển than bằng đường sông đi NMNĐ Hải Dương và Gói thầu 10/2021-2022/DVVT Cung cấp dịch vụ vận chuyển than bằng đường biển đi NMNĐ Duyên Hải 1 với giá gói thầu lần lượt là 341.389.400.000 đồng; 529.338.700.000 đồng; 223.850.000.000 đồng và 204.925.600.000 đồng.