(BĐT) - Trong ngày 10/4/2019, trên phạm vi cả nước có 688 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II và quý III/2019.

Công ty CP Than Hà Lầm Vinacomin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuê ngoài đào lò chuẩn bị sản xuất năm 2019, với giá gói thầu là 197.133.353.791 đồng.

Trường Đại học An ninh nhân dân sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Xây dựng nhà ở doanh trại và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật (bao gồm xây dựng bể nước ngầm; sân đường nội bộ; cấp điện, điện ngoài nhà; cấp, thoát nước ngoài nhà; hệ thống phòng cháy chữa cháy), với giá gói thầu là 43.631.402.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án thành phần số 1 - Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp Trường Đại học An ninh nhân dân (giai đoạn I). Tổng mức đầu tư của Dự án là 149.685.858.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Nâng cấp đoạn từ Km29+000 đến Km43+755,14 (ký hiệu: XL02) thuộc Dự án Nâng cấp Đường tỉnh 755 đoạn từ thị trấn Đức Phong đi Lam Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, với giá gói thầu là 37.905.454.000 đồng.

Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng (bao gồm chi phí hạng mục chung), với giá gói thầu là 18.215.570.868 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kè bảo vệ bờ sông Tô Hạp đoạn qua thị trấn Tô Hạp và xã Sơn Hiệp (giai đoạn 2: đoạn 2A, 2B - thuộc xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn). Tổng mức đầu tư của Dự án là 81.550.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Xây lắp và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu là 57.170.820.526 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu dân cư số 2 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, TP. Thái Nguyên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 227.509.647.818 đồng.