(BĐT) - Trong ngày 1/8/2022, trên phạm vi cả nước có 631 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2022.

UBND huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 24,255 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa mặt Đường huyện 212 đoạn từ cầu Trì, xã Bắc Hưng đến cống Rộc, xã Vinh Quang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 26.787.753.000 đồng.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng điện chiếu sáng từ Km0+000 đến Km6+860 và Gói thầu Thi công xây dựng điện chiếu sáng từ Km6+860 đến Km14+220, với giá gói thầu đều là 25,3 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đường tỉnh 823D (trục mở mới Tây Bắc kết nối Long An - TP.HCM). Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.489.838.665.609 đồng.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 01-2022-BRCD Mua sắm hệ thống khóa mã MultiDRM cho dịch vụ truyền hình OTT và dịch vụ kèm theo và Gói thầu 02-2022-BRCD_Mua sắm giải pháp Player và Analytics cho dịch vụ truyền hình OTT và dịch vụ kèm theo, với giá gói thầu lần lượt là 171.990.443.967 đồng và 117.113.643.150 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư thiết lập hạ tầng kinh doanh truyền hình OTT. Tổng mức đầu tư của Dự án là 320.899.772.391 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cẩm Thuỷ (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 5 Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả bảo hiểm công trình) đường giao thông Khu du lịch suối cá thần, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thuỷ, với giá gói thầu là 43,155 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường giao thông Khu du lịch suối cá thần, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thuỷ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 57 tỷ đồng.

UBND huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng khu trung tâm văn hóa thể thao huyện Nam Trực, với giá gói thầu là 45,124 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng khu trung tâm văn hóa thể thao huyện Nam Trực. Tổng mức đầu tư của Dự án là 49,99 tỷ đồng.