(BĐT) - Trong ngày 1/6/2022, trên phạm vi cả nước có 741 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III/2022.

Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận sẽ lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu PR-1.5 Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Tấn Tài (đoạn TT1 - Từ cống Ba Họng đến sân vận động Tỉnh), đường quản lý và tuyến cống bao dọc kênh, với giá gói thầu hơn 194,957 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - tiểu thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận.

Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) sẽ lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng công trình và đảm bảo an toàn giao thông thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường quy hoạch số 2, huyện Thái Thụy, với giá gói thầu hơn 149,885 tỷ đồng.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tlựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 9 Cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp đường dây đấu nối thuộc Dự án Trạm biến áp 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn và đường dây đấu nối, với giá gói thầu hơn 118,084 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng (TP. Hải Phòng) sẽ lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 14 Xây dựng các hạng mục thuộc công trình Nhà máy Xử lý nước thải, cung cấp và lắp đặt thiết bị các loại; xây dựng, cung cấp và lắp đặt hệ thống tín hiệu giao thông; lắp đặt và hạ ngầm hệ thống đường dây trung, hạ thế phía Bắc sông Cấm, với giá gói thầu hơn 529,485 tỷ đồng.

Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu CPO-TDA-CW-03 Xây dựng kè giảm sóng bảo vệ bờ biển khu vực phía Nam cửa biển Hố Gùi đoạn từ K0÷K2+550 và Gói thầu CPO-TDA-CW-04 Xây dựng kè giảm sóng bảo vệ bờ biển khu vực phía Nam cửa biển Hố Gùi đoạn từ K2+550÷K5+000 thuộc Tiểu dự án Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (TDA1), với giá gói thầu lần lượt là 117,214 tỷ đồng và 117,578 tỷ đồng.