(BĐT) - Trong ngày 1/6/2021, trên phạm vi cả nước có 791 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II và quý III/2021.

Bệnh viện quận Bình Tân (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm vật tư y tế, hóa chất thông dụng năm 2021, với giá gói thầu hơn 49,428 tỷ đồng.

Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Đại tu, thay mới bản thể Turbine số 4, với giá gói thầu hơn 54,897 tỷ đồng.

UBND huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Thi công xây dựng công trình + thiết bị và bảo hiểm công trình, với giá gói thầu hơn 65,540 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới phía Đông thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung (Phân khu 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 85.999.528.000 đồng.

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm dụng cụ, băng đạn dùng trong phẫu thuật năm 2021, với giá gói thầu hơn 77,957 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp và cung cấp, lắp đặt và di dời thiết bị và Gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế, với giá gói thầu lần lượt là 92.338.292.000 đồng và 77.296.290.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 376.423.760.000 đồng.

Bệnh viện Quân y 175/BQP sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm hóa chất, hóa chất xét nghiệm, với giá gói thầu hơn 133,643 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm hóa chất, hóa chất xét nghiệm, bông băng gạc - vật tư y tế năm 2021 - 2022 của Bệnh viện Quân y 175. Tổng mức đầu tư của Dự án là 142.673.205.154 đồng.

Bệnh viện Ung bướu Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thuốc generic và Gói thầu số 2 Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, với giá gói thầu lần lượt là 83.442.978.760 đồng và 53.030.155.900 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp thuốc điều chỉnh, bổ sung các thuốc không lựa chọn được nhà thầu theo Quyết định số 4494/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND Thành phố Hà Nội. Tổng mức đầu tư của Dự án là 164.526.264.660 đồng.