(BĐT) - Trong các ngày từ 1 - 5/9/2021, trên phạm vi cả nước có 1.244 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2021.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Thi công xây lắp công trình Tòa nhà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình (gồm phần xây dựng; các công trình, hạng mục phụ trợ và hệ thống phòng cháy chữa cháy, tăng áp hút khói), với giá gói thầu hơn 145,526 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Tòa nhà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình. Tổng mức đầu tư của Dự án là 225.038.288.000 đồng.

Trung tâm Kỹ thuật phát thanh - truyền hình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm, lắp đặt hệ thống anten phát sóng trung AM 400kW, hệ thống thiết bị phụ trợ tại Đài phát sóng khu vực Tây Nguyên (thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam), với giá gói thầu 113,264 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp công suất phát sóng AM khu vực Tây Nguyên và nâng cấp, di dời các trạm phát sóng tại núi Bà Đen Tây Ninh, trạm phát sóng Phia Oắc Cao Bằng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 250 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án - Quỹ đất - Đô thị huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Đường ĐH12.PN, đoạn từ Đường tỉnh 615 đến Quốc lộ 40B, huyện Phú Ninh, với giá gói thầu hơn 77,348 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường ĐH12.PN, đoạn từ Đường tỉnh 615 đến Quốc lộ 40B, huyện Phú Ninh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 110 tỷ đồng.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu UIU-USTH GDS010 Thiết bị thí nghiệm gói số 6, với giá gói thầu hơn 125,966 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Tổng mức đầu tư của Dự án là 4.324.265.550.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông), với giá gói thầu hơn 60,523 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát. Tổng mức đầu tư của Dự án là 90.016.251.000 đồng.